Супер радио 25 години во Ритам со Охрид

Супер радио 25 години во Ритам со Охрид

Видео реклами за водечкиот медиум во западниот дел од државата – охридското Супер радио, како дел од кампањата за прослава на 25 години постоење.

Супер радио 25 години во Ритам со Охрид.

Creative: Saso Mitan

Photo & graphics: Regie Rules